MASZ PROPOZYCJĘ DO ZADANIA LOKALNEGO NA ROK 2015? ZGŁOŚ !!!

Zadanie lokalne stanowi rodzaj konsultacji społecznych w sprawie wydatkowania środków z budżetu Gminy na  wskazane przez mieszkańców osiedla propozycje zadań o charakterze lokalnym. W ramach zadania lokalnego mieszkańcy mogą włączyć się osobiście w wybór inwestycji, jakie ich zdaniem powinny zostać zrealizowane w ramach oddanych do ich dyspozycji środków. Zadanie lokalne musi służyć całej społeczności osiedla lub zwiększać walory atrakcyjności osiedla.

Początkowy proces podejmowania decyzji w ramach zadania zarząd naszego osiedla  podzielił na dwa etapy. W pierwszym mieszkańcy zgłaszają swoje propozycje do Zarządu Osiedla  pisemnie na adres 62-002 Suchy Las ul. Obornicka 128  lub najlepiej drogą email  [email protected],  lub [email protected]  lub innych członków Zarządu, które znajdziecie Państwo na stronie internetowej osiedla www.wschod.suchylas.pl

We wniosku  wnioskodawcy określają :

– cel zadania,

– położenie ,

Następnie wszystkie zgłoszone wnioski będą badane merytoryczne przez Zarząd pod kątem możliwości np.  prawnych realizacji inwestycji, własności gruntu , możliwości zabezpieczenia środków na obsługę danego pomysłu w latach kolejnych. Zgłoszone projekty nie mogą przekraczać kosztowo środków przeznaczonych w budżecie na ten cel ( w ubiegłym roku było to 60.000zł). Lista wszystkich zgłoszonych projektów (zarówno tych spełniających warunki i tych niespełniających ) podana będzie do wiadomości na stronie osiedla do 10.06.2014r.

Następnie projekty zostaną przedstawione Wójtowi Gminy w celu korekty możliwości realizacji.

Ostatnim etapem będzie wybór zadań poprzez osobiste głosowanie mieszkańców przybyłych na zebranie na początku września.