Monthly Archives: listopad 2015

Zebranie mieszkańców 08.09.2015 – postanowienia

W trakcie zebrania mieszkańców osiedla Suchy Las Wschód podjęto trzy uchwały.

 

Pierwsza dotyczyła przekazania pozostałych na ten rok 2016 środków z zadania lokalnego na następujące prace:

-monitoring placu zabaw oraz boiska przy ul. Bogusławskiego                        12000zł

– zakupu 7 szt. koszy na śmieci                                                                                 2100zł

– stojaki na rowery przy filii szkoły przy ul. Konwaliowej szt .2                            1500zł

– integracja – organizacja spotkania opłatkowego przy ognisku                          1900zł

 

Druga uchwała dotyczyła wydatkowania środków z programu pobudzania aktywności społecznej na rok 2016 kwota 98.160zł .

Przedstawiłam wszystkie propozycje mieszańców zaaprobowane przez Wójta.

Mieszkańcy przegłosowali:

-Budowa Work Outu  wraz z nasadzeniami i koszami na śmieci                       54.000zł

– monitoring Rygi :                                                                                                     10.000zł

– renowacja zabytkowej sikawki strażackiej                                                          10.000zł

– nasadzenia zieleni  na osiedlu : skwery Rolna/Młodzieżowa,

Strażacka/Leśna,  Zwolenkiewicza/ Bogusławskiego,                                            9.000zł

-integracja mieszkańców (festyn dla dzieci, fitnes nad Rygą, sprzątanie lasu    6.000zł

– pozostała kwotę  postanowiono pozostawić na wykorzystanie w roku 2017

na aranżację terenu edukacyjno-sportowego                                                           9.160 zł

 

Trzecia uchwała dotyczyła wniosków do budżetu na rok 2016r . Pełne zestawienie wniosków znajdziecie Państwo w załączniku.