Zarząd

W skład Zarządu Osiedla Suchy Las Wschód wchodzą:

Anna Ankiewicz – Przewodnicząca Zarządu

Danuta Pelz

Iwona Szyszka

Przemysław Francuz

Maciej Pokusa

Piotr Sterzyński

Tomasz Sulejewski

Patryk Tasarz

Marcin Wysocki

Pełne dane kontaktowe do w/w osób znajdą Państwo w zakładce “kontakt” w głównym menu strony