Monthly Archives: styczeń 2015

Biokompostownia i biogazownia – wyraź swój sprzeciw!!!!!!

Śmierdzący problem w Gminie Suchy Las?
Wielu zapewne słyszało o problemach mieszkańców gdańskich Szadółek, warszawskiego
Radiowa, bydgoskich Siernieczek i Liszkowa walczących z odorem z kompostowni
zatruwającym ich codzienne życie i uniemożliwiającym normalne funkcjonowanie. Niewielu
wie, że potężna kompostownia ma powstać także na granicy Suchego Lasu.
Ogólnopolskie media co rusz obiegają relacje pokazujące mieszkańców gmin w których
zlokalizowane są kompostownie oskarżających je o uniemożliwiający normalne życie odór,
chorujące na alergie i zatrucia dzieci oraz zwiększoną zachorowalność na choroby układu
oddechowego i choroby nowotworowe. Radiowo, Siernieczek, Liszkowo, Szadółki, Milanówek
to tylko wierzchołek góry lodowej. Niestety okazuje się, że instalacja do odzysku odpadów
biodegradowalnych ma powstać także przy samej granicy z gminą Suchy Las, tuż obok istniejącego
w Suchym Lesie składowiska odpadów komunalnych Miasta Poznania.
Co ma powstać?
Zgodnie z uzyskanymi pozwoleniami inwestor, tj. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu
wybudować ma instalację do odzysku odpadów biodegradowalnych. Ilość odpadów, które mają
do niej trafić wynosi aż 30 000 ton/rok. W tym celu uzyskał już m.in. następujące decyzje i
postanowienia:
– postanowienie Prezydenta Miasta Poznania z dnia 21 maja 2010 r., znak OS.V/7684-79/10, w
sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
– decyzję Prezydenta Miasta Poznania z dnia 21 maja 2010 r., znak OS.V/7684-79/10, o
środowiskowych uwarunkowaniach,
– decyzję nr 163/2010 Prezydenta Miasta Poznania z dnia 15 lipca 2010 r. o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.
W chwili obecnej Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania prowadzi zaś
postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę.
Zgodnie z planami inwestora rozruch technologiczny wraz z nadzorem technologicznym ma
nastąpić w dniu 30 czerwca 2016 r.
Szczegóły dotyczące planowanego przedsięwzięcia dostępne są na stronie: http://
bip.odpady.poznan.pl/bip/ogloszenia/zamowienia-publiczne.html.
Jakie zagrożenia?
Jakie konkretne zagrożenia będą wiązały się z planowaną inwestycją trudno oczywiście
na dzień dzisiejszy precyzyjnie określić. Obawiamy się jednak, że jej funkcjonowanie wiązać
się będzie z hałasem, zwiększonym ruchem pojazdów ciężarowych dowożących odpady do
kompostowni, emisją odorów i aerozolu biologicznego oraz niebezpiecznym oddziaływaniem
na zdrowie i życie ludzi amin alifatycznych i pochodnych siarkowych. Co ciekawe, pomimo, że
inwestycja ma powstać w bezpośrednim sąsiedztwie Rezerwatu Meteoryt Morasko w Poznaniu,
Obszaru Chronionego Krajobrazu Biedrusko oraz Natura 2000 Biedrusko poprzedni Prezydent
Miasta Poznania zdecydował się odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko. Jest to tyle niepokojące, że ocenę taką przeprowadza się niejednokrotnie dla o
wiele mniejszych inwestycji. Co więcej odległość najbliższych zabudowań wynosi jedynie kilkaset
metrów.
Bezczynność oznacza akceptację
Planowana inwestycja może budzić i budzi spore obawy o jej oddziaływanie na zdrowie
mieszkańców oraz o środowisko naturalne. Tym bardziej docenić należy zaangażowanie Wójta
Suchego Lasu, który wystąpił do Prezydenta Miasta Poznania z pismem wskazującym na
konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Zainteresowanie sprawą
wyraziła ponadto grupa radnych Rady Gminy Suchy Las, tj. Wojciech Korytowski, Ryszard Tasarz
oraz Jarosław Ankiewicz, a także radni Rady Miasta Poznania, tj. Maria Lisiecka- Pawełczak, Ewa
Jemielity, Hanna Owsianna i Michał Grześ, Tomasz Lewandowski, asystent Prezydenta
Wudarskiego p. Krzysztof Grzybowski Zachęcamy następnych radnych do poparcia akcji
sprzeciwu. Zdecydowany sprzeciw poparty licznymi pismami skierowanymi do władz miasta
Poznania oraz spotkaniami z jego przedstawicielami wyraziły ponadto wraz z nami, tj.
Stowarzyszeniem Ekologicznym Mieszkańców Suchego Lasu także Stowarzyszenie Miłośników
Umultowa, Stowarzyszenie im. Wojciecha Bogusławskiego, Zarząd Osiedla Suchy Las Wschód,
Stowarzyszenie Zabytkowy Folwark Morasko, Zarząd i Rada Osiedla Morasko-Radojewo. Warto
zwrócić ponadto uwagę, że protest mieszkańców Moraska i Radojewa, skierowany do Prezydenta
Miasta Poznania podpisało kilkaset osób.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców do działania celem zapobieżenia powstaniu
inwestycji, w tym m.in. do kierowania głosów sprzeciwu do władz miasta Poznania na adres:
Prezydent Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań (lub elektronicznie na adres
[email protected]).
Stowarzyszenie Ekologiczne Mieszkańców Suchego Lasu

Protest ws biokompostowni i biogazowni!!!!!!

W sobotę roznosić będziemy jako Stowarzyszenie SEMSL ulotki z prośbą o podpisanie protestu co do budowy  w Morasku na granicy z Suchym Lasem  instalacji biokompostowni i biogazowni mieszkańcy Moraska już taki protest z podpisami przeszło 400mieszkańców już złożyli w Urzędzie Miasta Poznania.

Podpisy będziemy zbierać w najbliższych dniach .

 

Wczoraj odbyło się spotkanie informacyjne mieszkańców Moraska z Panem Prezesem Krzysztofem Krauze Prezesem spółki ZZO na temat budowy biokompostowni z biogazownią na terenie Moraska blisko granicy z Suchym Lasem . Wśród zaproszonych gości byli także Radni Miejscy Pani Ewa Jemielity , Halina Owsianny i Pan Michał Grześ .Dyskusja była bardzo burzliwa a argumenty przedstawione przez pana Prezesa nie przekonały nas. W dokumentach brakuje oceny oddziaływania na środowiska a który jest kluczowy do oceny ryzyka . Budowa ma kosztować 52 mln złote ze środkówunijnych , Problem w tym że jak pisze p. Paweł Matuszak prawdopodobnie miastu będzie groził zwrot kosztów ponieważ dokumenty są niekompletne i sprzeczne a wszystko na to się wskazuje. Czyli za błędy spółki zapłacą mieszkańcy Poznania bo zwrot będzie musiał nastąpić z budżetu Miasta Poznania .

http://www.gloswielkopolski.pl/…/3708790,morasko-mieszkancy…

Dodać należy, że były obecne Stowarzyszenia Ekologiczne z Moraska i Suchego Lasu Stowarzyszenie Ekologiczne Mieszkańców Suchego Lasu którego jestem członkiem ( byłam ) które przeciwstawiają się tej instalacji od 1,5 roku a miasto nie chce uznać ich za stronę. W 2010 Wójt Gminy Suchy Las Grzegorz Wojtera sprzeciwiał się takiej lokalizacji jednak nie został uznany za stronę w postępowaniu ze względu na fakt że instalacja ma mieć położenie na terenie miasta Poznania

Do tekstu należy dodać że , zaprojektowana instalacja odbiega od zamówienia. I projektant ,a za razem przyszły wykonawca sam przyznał na spotkaniu , że zapach będzie. A więc, czy jeśli ta instalacja powstanie a my będziemy wszyscy domagać się odszkodowań utraty wartości naszych nieruchomości oraz zakłócenia miru domowego miasto będzie stać na odszkodowania?. Czy będzie miasto stać na zwrot ogromnej pożyczki, którą miasto będzie musiało zwrócić ponieważ miasto podjęło uchwale z naruszeniem prawa bo bez konsultacji społecznych podjęło uchwale o lokalizacji inwestycji celu publicznego?. Czy nie jest dziwne że decyzję o warunkach zabudowy p. Grobelny przedłużył uwaga 29.10.2014 a wiec tuż przed wyborami?. Czy nie są pytania, które nowe władze powinny zadać nie zależnym prawnikom , nie ludziom pracującym w urzędzie miasta w wydziale komunalnym. Oni martwią się że przepadną 22mln przyznane NFOŚ ( przyznane ale nie wydane a więc możne je jeszcze zwrócić )ale czy nie będzie większego zmartwienia kiedy trzeba będzie zwrócić 52 mln? Dodać trzeba że filtry które muszą być wymieniane co 2-3 lata kosztują min.250.000zł , czy ZZO będzie stać jeśli na tę instalację uzbierało wkładu własnego 600.000zł

Było to drugie spotkanie z udziałem Stowarzyszeń Ekologicznych w przeciągu miesiąca w tej sprawie . Poprzednie odbyło się w Suchym Lesie z udziałem Wójta Gminy Suchy Las oraz nowej radnej p.Marii Lisieckiej- Maria Lisiecka-Pawełczak i Krzysztof Grzybowski asystent Prezydenta Wudarskiego, którym zostały przekazane wszystkie informacje oraz propozycje wywołania planu zagospodarowania na tym terenie.

W sobotę roznosić będziemy jako Stowarzyszenie SEMSL ulotki z prośbą o podpisanie protestu co do budowy tej instalacji mieszkańcy Moraska już taki protest z podpisami przeszło 400mieszkańców już złożyli w Urzędzie Miasta Poznania.