Monthly Archives: lipiec 2014

Echa naszego sprzeciwu – grzebowiska nie będzie!!!!!!

Bulwersująca mieszkańców Suchego Lasu sprawa rozbudowy wysypiska trafiła również do mediów.

Poniżej linki do publikacji prasowych

http://www.gloswielkopolski.pl/artykul/3486009,suchy-las-mieszkancy-nie-chca-grzebowiska-zwierzat-i-nowych-kwater-na-wysypisku,id,t.html

http://www.gloswielkopolski.pl/artykul/3490691,suchy-las-grzebowiska-zwierzat-nie-bedzie,id,t.html

 

 

NIE!!! dla rozbudowy wysypiska

Informuję, że w trakcie  Zebrania Mieszkańców Osiedla Suchy Las Wschód w dniu 25.06.2014r podjęto przygotowaną przez Zarząd uchwałę

w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec budowy kwater S1, S2, S2B Składowiska Odpadów Komunalnych Miasta Poznania w Suchym Lesie przy ul. Metorytowej 1 na działkach nr 485 i 486 obręb Biedrusko , gm.Suchy Las powiat poznański i wyrażenia negatywnej oceny odziaływania na środowisko i zdrowie mieszkańców.

  Uchwałę tej samej treści podjął Zarząd Osiedla również w dniu 25.06.2014r.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o składanie indywidualnych wniosków do oceny oddziaływania na środowisko do Wójta Gminy u Pana Orczewskiego Referat OchronyŚrodowiska .Termin do 27 lipca2014r.

Poniżej link do uchwały

Uchwała osiedla nr 4 – Sprzeciw wobec ZZO