Monthly Archives: maj 2014

Komunikat Stowarzyszenia Ekologicznego w Suchym Lesie

Stowarzyszenie Ekologiczne Mieszkańców Suchego Lasu tworzą ludzie skoncentrowani na ochronie unikalnych walorów przyrodniczych, którymi może poszczycić się nasza gmina oraz jej najbliższe okolice. Jesteśmy organizacją pozarządową non profit, nie nastawioną na zysk, lecz na ochronę przyrody i środowiska naturalnego, przy czym jako nieodzowny element środowiska traktujemy także człowieka. Z tej też przyczyny ochrona środowiska wiąże się dla nas ściśle z dbałością o jakość życia mieszkańców. Jesteśmy zwolennikami zrównoważonego rozwoju, dlatego stoimy na stanowisku, że żadna inwestycja nie powinna powstawać bez uwzględnienia potrzeb przyrody, środowiska naturalnego i człowieka. Bezpośredni impuls dla założenia stowarzyszenia dała działalność składowiska odpadów komunalnych miasta Poznania zlokalizowana w Suchym Lesie i jego oddziaływanie na otoczenie, którego nie trzeba przybliżać mieszkańcom Suchego Lasu oraz Moraska mieszkającym w jego okolicy.  Członkami Stowarzyszenia są mieszkańcy osiedla w tym członkowie Zarządu Osiedla.

Obecnie monitorujemy kwestię planowanej budowy instalacji do odzysku odpadów biodegradowalnych BIOKOMPOSTOWNI, mającej zostać zlokalizowaną w Poznaniu, na granicy z gminą Suchy Las. Chcemy zmiany tejże lokalizacji obawiając się jej negatywnego oddziaływania nie tylko na otaczającą przyrodę i środowisko naturalne, lecz także na zdrowie i życie mieszkańców. Warto przy tym zaznaczyć, że inwestycja ma zostać zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie Rezerwatu Meteoryt Morasko w Poznaniu, Obszaru Chronionego Krajobrazu Biedrusko oraz Natura 2000 Biedrusko  Realizując powyższy cel przeprowadziliśmy szereg rozmów oraz dokonaliśmy licznych interwencji zarówno u władz spółki Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o., jak i reprezentantów miasta Poznania, w tym także i radnych.

    Wspomnieć należy, iż w trakcie jednego z takich spotkań z Dyrektor WGKiM Urzędu Miasta Poznania i Prezesem ZZO Krzysztof Krauze(29.04.2014r), uzyskaliśmy wraz z przedstawicielami Osiedla Morasko, Stowarzyszenia Miłośników Umultowa oraz Stowarzyszenia Stary Folwark, zapewnienie utworzenia komisji mającej na celu monitorowanie i reagowanie na uciążliwości pojawiające się ze strony składowiska odpadów komunalnych. Należy wspomnieć o ścisłej współpracy z Zarządem Osiedla Suchy Las Wschód oraz Przewodniczącym Rady Osiedla Morasko – Radojewo Pawłem Matuszakiem.

Wspomnieć należy także o innych działaniach Stowarzyszenia, takich chociażby jak udział jej członków w akcji sprzątania lasu zorganizowanej z inicjatywy Zarządu Osiedla Suchy Las- Wschód  wraz z Nadleśnictwem Łopuchówko.

Stowarzyszenie Ekologiczne Mieszkańców

Suchego Lasu