Monthly Archives: grudzień 2013

Inicjatywa w sprawie ulicy Obornickiej

Informujemy, że Zarząd Osiedla Suchy Las Wschód wraz Komisją Komunalno-Społeczną  wystąpił z inicjatywą  walki o poprawę sytuacji drogowej na ulicy Obornickej w Poznaniu . Mając poparcie Radnych z naszego Osiedla : J. Ankiewicz, Wojciecha Korytowskiego , Ryszarda Tasarza wystąpiliśmy do innych o poparcie inicjatywy i wystosowanie podobnych pism.

 

Poniżej instytucje, do których zostały wysłane prośby o podjęcie działań :

1.Wójt Gminy Suchy Las

2. Rady Gminy Suchy Las

3. Przewodniczący Osiedli i Sołtysi Gminy Suchy Las

4. Komenda Policji w Poznaniu

5.Komenda Staży Pożarnej w Poznaniu

6.Urząd Wojewódzki w Poznaniu

7..Starostwo Powiatowe w Poznaniu

8.Rada Osiedla Podolany

9.Rada Osiedla Strzeszyn

10. Rada Osiedla Morasko –Radojewo

11.Stowarzyszenie Ekologiczne Mieszkańców Suchego Lasu

12. Stowarzyszenie Rozwoju Obszaru Morasko-Radojewo-Umultowo

Wniosek ZOSLW do ZDM

Pierwszy Otwarty Sucholeski Turniej Szachowy dla Dzieci za nami

W dniu 30 listopada 2013 roku w Szkole Podstawowej w Suchym Lesie  odbył się organizowany przez:

Firmę MCTURBO (szachupuls.pl)

Pana Marka Cołte Wice-prezesa Klubu Szachowego “Polan” ,

Przewodniczącą Osiedla Suchy Las Wschód p. Annę  Ankiewicz

i Dyrektor Szkoły Podstawowej w Suchym Lesie p. Beatę Radomską

Pierwszy Otwarty Sucholeski Turniej Szachowy dla Dzieci

Patronat nad turniejem objął Wójt Gminy  Grzegorz Wojtera                  

W turnieju uczestniczyło blisko 130 dzieci z całej Wielkopolski .

Dzieci wystąpiły w trzech grupach :

  • Pierwszy Krok Szachowy -€“ dzieci, do pierwszej klasy szkoły podstawowej w tej kategorii wystąpiły również sześciolatki z Prywatnego Przedszkola “Piraciki” z Suchego Lasu  .
  • Przyszli Zawodnicy -€“ dzieci od drugiej do trzeciej klasy szkoły podstawowej.
  • Młodzi Mistrzowie -€“ dzieci od czwartej do szóstej klasy szkoły podstawowej.

Dzieci otrzymały atrakcyjne nagrody rzeczowe dla najlepszych ( między innymi: sanki, słuchawki, książki, szachy) oraz drobne nagrody dla każdego w grupie najmłodszej, a laureaci pierwszych miejsc oprócz nagród okazałe puchary ufundowane przez Wójta Gminy Grzegorza Wojterę .

Wszystkim dzieciom gratulujemy.

Przy okazji pragnę serdecznie podziękować Wójtowi Gminy Suchy Las Grzegorzowi Wojtera  za ufundowanie Pucharów, Wice-wójtowi Jerzemu Świerkowskiemu za ufundowanie nagród w postaci pięknych książek oraz Referatowi Promocji Gminy za smycze i długopisy dla każdego gracza

Szczegółowe wyniki turnieju:

Wyniki A-2 Wyniki B-2 Wyniki C-3