Monthly Archives: luty 2016

Chodnik przy ul.Morasko

Szanowni Mieszkańcy,
Miło nam poinformować,iż po kilkunastu miesiącach oczekiwań ogłoszono przetarg na wykonanie chodnika przy ulicy Morasko na długości od przejazdu kolejowego do ulicy Meteorytowej.
Otwarcie kopert 12 lutego, przypuszczamy zatem, że latem pójdziemy bezpiecznie chodnikiem ( zakończenie robot budowlanych 15 czerwiec).

Przypomnimy tylko, że ten niezwykle ważny ze względów bezpieczeństwa chodnik powstaje dzięki zaangażowaniu i współpracy Przewodniczącego Rady Morasko Pawła Matuszaka i naszego zarządu osiedla Suchy Las Wschód oraz dofinansowaniu inwestycji z budżetu Gminy Suchy Las

Więcej informacji pod tym adresem
http://pozim.pl/zamowienia-publiczne/wszczete/budowa-chodnika-w-ul-morasko-od-przejazdu-kolejowego-do-ul

Nowe programy NFOŚiGW

Szanowni Mieszkańcy,
Wychodząc naprzeciw coraz większemu zainteresowaniu ograniczeniem niskiej emisji w sektorze prywatnym, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (WFOŚiGW), przygotowuje ofertę m.in. dla osób fizycznych. Ryś i Prosument, to dwa programy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) które WFOŚiGW w Poznaniu zamierza realizować na terenie województwa wielkopolskiego. Program Ryś obejmuje wykonanie prac termoizolacyjnych, modernizację instalacji wewnętrznych i wymianę źródeł ciepła przez osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe (w tym fundacje, stowarzyszenia, kościoły, związki wyznaniowe), posiadające prawo własności do jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Planowany nabór na udostępnienie środków w ramach programu Ryś to II kwartał 2016 r. Z kolei program Prosument wspiera zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła dla osób fizycznych oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych. Planowany termin ogłoszenia naboru wniosków przez WFOŚiGW w ramach programu Prosument to koniec I kwartału 2016 roku. Kwestia możliwości składania wniosków przez jednostki samorządu terytorialnego w przypadku Rysia, a także wspólnoty mieszkaniowe w programie Prosument oraz pozostałe szczegółowe zagadnienia związane z wdrażaniem ww. programów, są w chwili obecnej uzgadniane z NFOŚiGW. Wszelkie informacje dotyczące wspomnianych programów będą dostępne na stronie internetowej: www.wfosgw.poznan.pl

Zarząd Osiedla