Zebranie osiedlowe 25.03.2014

W dniu 25 marca odbyło się kolejne zebranie mieszkańców Osiedla Suchy Las Wschód.W zebraniu uczestniczył Wójt Gminy Suchy Las Grzegorz Wojtera,Zarząd Osiedla  oraz 77 mieszkańców.

Na wstępie zebrania Przewodnicząca Zarządu Osiedla Anna Ankiewicz dokonała podsumowania działań Zarządu.

W następnej kolejności poruszono zaplanowane wcześniej tematy;

budowa filii Szkoły Podstawowej przy ul.Konwaliowej – Wójt Gminy przedstawił aktualny stan inwestycji oraz harmonogram najbliższych prac.Planowany termin otwarcia to zgodnie z warunkami przetargu 01.09.2014

ocena działalności pracy Straży Gminnej w Suchym Lesie– po przedstawieniu sprawozdania z działalności Straży za 2013 rozgorzała dyskusja której efektem był nieformalny wniosek o wzmocnienie patroli pieszych.

dalsza modernizacja ulicy Leśnej – poproszono przedstawiciela mieszkańców ulicy by przedstawił historię oraz plany dotyczące dalszej rozbudowy infrastruktury ograniczającej ruch oraz zwiększającej bezpieczeństwo.Podczas dyskusji z mieszkańcami innych części Osiedla ustalono iż władze Gminy z uwagą prześledzą wpływ otwarcia Zachodniej Obwodnicy Poznania na wielkość ruchu samochodowego w tej okolicy.Na podstawie tych obserwacji podjęte zostaną decyzje o dalszej rozbudowie infrastruktury.Zapisy budżetowe na ten cel pozostają bez zmian.

– dodatkowym punktem zebrania była informacja o planowanym uruchomieniu tzw PSZOK-a czyli Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.Dyskusja dotyczyła najbardziej optymalnego położenia tego punktu.Po formalnym wniosku jednego z mieszkańców postanowiono nie głosować w tej sprawie.

Z okazji 1 rocznicy powołania Osiedla Suchy Las Wschód na wszystkich uczestników zebrania czekała słodka niespodzianka w postaci okolicznościowego tortu.

W imieniu Zarządu Osiedla dziękujemy wszystkim obecnym mieszkańcom za udział