Inwestycje zaplanowane w uchwalonym budżecie na 2014r na terenie Osiedla Suchy Las Wschód

W przyjętym przez Wójta Gminy Suchy Las budżecie na 2014 rok znalazły się następujące inwestycje planowane na terenie naszego osiedla

Kolejność wg zapisu w Planie wydatków majątkowych Gminy Suchy Las na rok 2014 i związanych z zadaniem lokalnym oraz autopoprawki Wójta

1. Budowa kanalizacji w rejonie ul. Lisiej w Suchym Lesie 160.000zł . Na wniosek Radnych z naszego osiedla zwiększono kwotę na inwestycję z planowanych 20.000zł tak, aby możliwe było wykonanie projektu kanalizacji ul.Lisiej i wzdłuż ul. Sprzecznej z podłączeniem do kolektora “Sucholeskiego” (warunek Aquanetu)

2. Budowa kan. sanitarnej w ul. Dębowej (od ul. Meteorytowej do ul. Podjazdowej I etap oraz od ul.Brzozowej do ul. Grabowej II etap)) 685.000zł- realizacja tego zadania będzie polegała na budowie kanalizacji na odcinku Dębowej od ul. Meteorytowej do Podjazdowej

 

3.Zakup i montaż 2 wiat przystankowych ul.Meteorytowa/os. Przy Lesie , ul. Bogusławskiego/Nowy Rynek :8400zł  – realizacja zadania lokalnego mieszkańców osiedla

4.Przebudowa ul. Kubackiego w Suchym Lesie – II rata opłaty za projekt 16 728zł

5. Budowa ul. Zimowej w Suchym Lesie :600 000zł 

6. Przebudowa ul. Nektarowej w Suchym Lesie na odcinku od drogi K-11 w kierunku ogrodów działkowych 2 457 560zł 

7. Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Jaśminowa i Forteczna 3 750 000- rejon filii szkoły podstawowej przy ul. Konwaliowej

8.Przebudowa ul. Leśnej w Suchym Lesie – poprawa bezpieczeństwa ruchu 150 000- umniejszono z 200.000zł. Zrezygnowano z budowy podwyższenia skrzyżowania ul. Lisiej i ul.Leśnej ze względu utrudnienia wyjazdu z ul. Lisiej  jakie mogłoby powstać po przebudowie skrzyżowania  – wskazanie Radnych i Przewodniczącej. 

9.Umocnienie dróg gruntowych w Gminie Suchy Las płytami betonowymi 400.000zł przeznaczono na umocnienie dróg Chmielnej i Zakole – wniosek Zarządu Osiedla oraz

dodano 300.000zł na umocnienie ulicy Wierzbowej i Warsztatowej 

10.Budowa oświetlenia w Suchym Lesie ul. Kasztanowa: 10.000zł

11.Budowa oświetlenia – instalacja 3 lamp ul. Modrakowa 20.000zł- realizacja wniosku Zarządu Osiedla 

12.Oświetlenie boiska przy ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie 50 000zł

13. Budowa boiska przy Filii SP w Suchym Lesie przy ul.Fortecznej- 1 000 000zł  – przy budowanej fili szkoły przy ul.Konwaliowej

14.Drenaż i nawierzchnia ze sztucznej trawy na siłowni zewn. na ul. Bogusławskiego w m. Suchy Las-Wschód 34 000zł – realizacja zadania lokalnego mieszkańców osiedla

15. Wywołanie mpzp dla działki 284/1 przy ul. Bogusławskiego w m. Suchy Las-Wschód( parking,plac handlowy, rekreacja, rondo) –10 000zł – realizacja zadania lokalnego mieszkańców osiedla

16.Tablica informacyjna na placu przy ul. Bogusławskiego 1 450zł realizacja zadania lokalnego mieszkańców osiedla

17.Dosadzenia drzew i krzewów w m. Suchy Las-Wschód 150zł- realizacja zadania lokalnego mieszkańców osiedla

18.Organizacja imprez integracyjnych (zawody rodzinne, turniej dla dzieci, młodzieży, rodziców, szkolenia z udzielania pierwszej pomocy, sprzątanie świata itp.) w m. Suchy Las-Wschód-6000zł realizacja zadania lokalnego mieszkańców osiedla